artykuł nr 26

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szklarskiej – ul. Niskiej.

artykuł nr 27

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szklarskiej.

artykuł nr 28

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dmowskiego 52.

artykuł nr 29

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Tryb. na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jeziorna II” przy ulicy: Kajakowej 42,

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu i...

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu i realizację przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych o poj. 8 m3 dla potrzeb kąpieliska Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim