artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie...

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 10–dniowego wypoczynku letniego w ramach od 1 do 4 turnusów w miejscowościach na terenie Polski nad Morzem Bałtyckim

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na dostawę druków...

Przetarg nieograniczony na dostawę druków formularzy urzędowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę...

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego...

Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów...

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych dotyczących budowy sieci infrastruktury technicznej (wodociągu i kanalizacji sanitarnej) oraz koncepcji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w osiedlu budownictwa