artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na adaptacje budynku przy...

Przetarg nieograniczony na adaptacje budynku przy ul. Wojska Polskiego 1A w Piotrkowie Tryb. na lokale mieszkalne

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na wykonanie stolarki...

Przetarg nieograniczony na wykonanie stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi (wymiana parapetów, obróbka ościeży) w Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na adaptację akademika...

Przetarg nieograniczony na adaptację akademika przy ul. Iwaszkiewicza 1 w Piotrkowie Tryb. na komunalny budynek mieszkalny

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na roboty drogowe,...

Przetarg nieograniczony na roboty drogowe, budowlane, zieleń, elementy małej architektury wraz z toaletą dla psów w ramach zadania: ulica Topolowa – zagospodarowanie terenu

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na nadzorowanie...

Przetarg nieograniczony na nadzorowanie bezpiecznego przejścia dzieci przez jezdnię przy Szkołach Podstawowych nr 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 oraz Gimnazjum nr 4 i 5 zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego