artykuł nr 71

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót...

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla realizacji projektu pn. Modernizacja ulicy Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka do ulicy Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 72

Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń...

Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w dzienniku lokalnym i czasopiśmie lokalnym

artykuł nr 73

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska...

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 74

Przetarg nieograniczony na zakup i montaż...

Przetarg nieograniczony na zakup i montaż urządzeń wyposażenia technologicznego kuchni szkolnej Gimnazjum nr 4 przy ul. Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego: „modernizacja i termomodernizacja obiektów szkolnych &#

artykuł nr 75

Przetarg nieograniczony na usługi sukcesywnego...

Przetarg nieograniczony na usługi sukcesywnego wykonywania w 2006 roku prac geodezyjnych i kartograficznych