artykuł nr 66

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w granicach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego

artykuł nr 67

Przetarg nieograniczony na budowę ulic w osiedlu...

Przetarg nieograniczony na budowę ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową (ul. Jasna, PCK, Promienna, Demczyka, Fabianiego, Puszczyńskiego) oraz budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania „oświetlenie miasta – budowa nowych in

artykuł nr 68

Przetarg nieograniczony na usługi sukcesywnego...

Przetarg nieograniczony na usługi sukcesywnego wykonywania w 2006 roku prac geodezyjnych i kartograficznych

artykuł nr 69

Przetarg nieograniczony na termomodernizację sali...

Przetarg nieograniczony na termomodernizację sali gimnastycznej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 70

Przetarg nieograniczony na wykonanie zabiegów...

Przetarg nieograniczony na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących na terenach będących własnością lub w użytkowaniu Gminy Piotrków Trybunalski (w tym w pasach drogowych)