artykuł nr 61

Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i...

Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i montaż urządzeń wyposażenia technologicznego kuchni szkolnej gimnazjum nr 4 przy ul. Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 62

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu na...

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sulejowskiej 45.

artykuł nr 63

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. położonych przy ulicy: Wiśniowej 5, Wiśniowej 14 I Wiśniowej 2 - Gospodarczej 18.

artykuł nr 64

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Porannej 5.

artykuł nr 65

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Giny Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Tryb. na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jeziorna II” przy ulicach: Stokrotek 3,