artykuł nr 56

Przetarg nieograniczony na wykonanie: "dostawa...

Przetarg nieograniczony na wykonanie: "dostawa pieczywa świeżego dla Domu Pomocy Społecznej ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Trybunalskim„

artykuł nr 57

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji...

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Górniczej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 58

Przetarg nieograniczony na budowę Skate –...

Przetarg nieograniczony na budowę Skate – Parku przy ul. Belzackiej – al. gen. Sikorskiego 18-20 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego: „budowa Skate – Parku

artykuł nr 59

Przetarg nieograniczony na konserwację...

Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 60

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż złomu po likwidowanych środkach trwałych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalsk