artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót...

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w IV Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 37

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie...

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 10–dniowego wypoczynku letniego /w ramach od 1 do 4 turnusów/ w miejscowościach na terenie Polski nad Morzem Bałtyckim

artykuł nr 8

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 18 – ul. Glinianej.

artykuł nr 9

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski, położonych Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 68-74.

artykuł nr 10

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Twardosławickiej 56.