artykuł nr 46

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy...

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy pełniącego rolę inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Modernizacja ulicy Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka do ulicy Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim”
artykuł nr 47

Przetarg nieograniczony na wymianę okien w...

Przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 48

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 25 listopada 2005 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski przy ul. Sulejowskiej 45.
artykuł nr 49

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia...

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia szkoły podstawowej nr 11 przy ul. Szmidta 3 w ramach zadania „budowa ogrodzenia wokół SP Nr 11”
artykuł nr 50

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie...

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie rozbiórki, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest (eternitu) z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego