artykuł nr 36

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu...

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 37

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń...

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 30/38 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby BOM”

artykuł nr 38

Przetarg nieograniczony na opracowanie...

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej skablowania elektroenergetycznej sieci rozdzielczej i oświetleniowej starego miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 39

Przetarg nieograniczony na budowę ekranu...

Przetarg nieograniczony na budowę ekranu akustycznego wzdłuż fragmentu obwodnicy – trasy n-s w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania p.n. „obwodnica miasta Piotrkowa Trybunalskiego – etap I”

artykuł nr 40

Przetarg nieograniczony na remont Szkoły...

Przetarg nieograniczony na remont Szkoły Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim