artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na budowę witaczek w...

Przetarg nieograniczony na budowę witaczek w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na sprzedaż...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 35a
artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomości...

Przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 37 i Kasztanowej 37a
artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na sprzedaż...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezbudowanych, stanowiących własnośc Gminy, położonych na terenie os. budownictwa jednorodzinnego "Jeziorna II" przy ul. Stokrotek 2 - Bosmańskiej 20 i Stokrotek 6
artykuł nr 25

Przetarg niograniczony na wykonanie 10...

Przetarg niograniczony na wykonanie 10 dokumentacji projektowych dotyczących remontu ulic