artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie...

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątkowe Gminy –Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 12

Przetargi nieograniczone w dniu 16 grudnia 2005 r....

Przetargi nieograniczone w dniu 16 grudnia 2005 r. na nieruchomości stanowiące własność Gminy Piotrków Trybunalski położone w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony w dniu 16 drudnia 2005 r....

Przetarg nieograniczony w dniu 16 drudnia 2005 r. na nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Piotrków Trybunalski, położoną przy ul. Zamkowej 24

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę...

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych i piśmienno – biurowych w 2006 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na opracowanie...

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej skablowania elektroenergetycznej sieci rozdzielczej i oświetleniowej Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.