artykuł nr 6

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu BHP...

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu BHP oraz p. poż. wynikających z obowiązujących przepisów związanych z zatrudnieniem przez MZDiK pracowników oraz osób wykonujących nieodpłatnie pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu "Zostań Poliglotą - kompleksowe kursy językowe dla pracujących"

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na zamówienie operatów...

Przetarg nieograniczony na zamówienie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska...

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego