artykuł nr 31

Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie...

Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie Hali targowej przy ul. Sienkiewicza 19 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: "modernizacja ciągów komunikacyjnych wzdłuż ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Piastowskiej

artykuł nr 32

Wykonanie kompleksowej dokumentacji...

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Pasażu Rudowskiego i parkingu przy budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn. "modernizacja Pasażu Rudowskiego wraz z modernizacją parkingu przy budynku

artykuł nr 33

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo...

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na regulację rzeki Wierzejki na odcinku od jeziora Bugaj do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 34

Opracowanie projektu miejscowego planu...

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ul. Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ul. Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 35

Elektroniczna aukcja na zakup i dostawę sprzętu...

Elektroniczna aukcja na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania