artykuł nr 21

Ubezpieczenie majątkowe mienia Gminy Miasta...

Ubezpieczenie majątkowe mienia Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 22

Zakup wyposażenia placów gier i zabaw w ramach...

Zakup wyposażenia placów gier i zabaw w ramach zadania ujętego w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r. pn. "Doposażenie placów gier i zabaw przy ul. Jeziornej 39 i Wspólnej 1".

artykuł nr 23

Modernizacja holu w USC pod potrzeby BOM w...

Modernizacja holu w USC pod potrzeby BOM w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 24

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji...

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę magistrali wodociągowej do osiedla Jeziorna I i II w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ”Magistrala wodociągowa do oś. Jeziorna I i II – etap I̶

artykuł nr 25

Konserwacja i naprawa urządzeń odwadniających w...

Konserwacja i naprawa urządzeń odwadniających w Piotrkowie Trybunalskim