artykuł nr 11

Prowadzenie schroniska i wyłapywanie bezdomnych...

Prowadzenie schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 12

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo...

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę magistrali wodociągowej do osiedla Jeziorna I i II w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ”Magistrala wodociągowa do oś. Jeziorna I i II – etap I

artykuł nr 13

Sukcesywna dostawa prasy w 2005 r. dla potrzeb...

Sukcesywna dostawa prasy w 2005 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na...

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic wraz z kanalizacją deszczową w ulicach: Jasna, Promienna, Demczyka, PCK, Puszczyńskiego, część ulicy Fabianiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic...

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych