artykuł nr 6

Sukcesywna dostawa prasy w 2005 roku dla potrzeb...

Sukcesywna dostawa prasy w 2005 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano...

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej modernizacji i termomodernizacji obiektów szkolnych w Gimnazjum Nr IV przy ul. Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Budowa witaczy w Piotrkowie Trybunalskim

Budowa witaczy w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnej na...

Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmująca...

artykuł nr 10

Wykonanie dokumentacji projektowo –...

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku bursy na mieszkania socjalne w ramach zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkalne”.