artykuł nr 16

Konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji...

Przetarg nieograniczony na konserwację i naprawę urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w 2004 roku.
artykuł nr 17

Wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór...

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót modernizacji ulicy Sulejowskiej wg procedur unijnych.
artykuł nr 18

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania...

Przetarg nieograniczony na usługę konsultingową w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
artykuł nr 19

Wykonanie audytów energetycznych dla 109 budynków

Przetarg nieograniczony na wykonanie audytów energetycznych dla 109 budynków.
artykuł nr 20

Kontynuacja wdrażania systemu informacji o...

Przetarg nieograniczony na kontynuację wdrażania systemu informacji o terenie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Strateg).