artykuł nr 6

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na...

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 7

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic...

Przetarg nieograniczony na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych

artykuł nr 8

Dostawa i montaż 3 sztuk terminali informacyjnych...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 3 sztuk terminali informacyjnych – kiosków multimedialnych

artykuł nr 9

Wykonanie usługi administratora zespołów...

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi administratora zespołów targowisk miejskich w Piotrkowie Trybunalskim w 2004 roku.

artykuł nr 10

Zakup talonów świątecznych dla pracowników...

Przetarg nieograniczony na zakup talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim