artykuł nr 1

Usługa sprzątania budynków Urzędu Miasta

artykuł nr 2

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

artykuł nr 3

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań miasta w 2020 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

artykuł nr 4

Ubezpieczenie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Dostępne kategorie:
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020