artykuł nr 16

SPZ.271.12.2020 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego do nowopowstajacej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy ul. Zamkowej 5 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 17

SPZ.271.11.2020 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz pomp insulinowych do nowopowstającej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy ul. Zamkowej 5 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

SPZ.271.10.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 19

SPZ.271.9.2020 - Przetarg nieograniczony na remont ulicy Rakowskiej

artykuł nr 20

SPZ.271.8.2020 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku, do kwoty 45.000.000 pln włącznie