artykuł nr 11

SPZ.271.16.2020 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na świadczenie usług ochroniarskich dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 i 2022 roku część 1: Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w 2021 i 2022 roku część 2: Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 w 2021 i 2022 roku część 3: Świadczenie usług w zakresie ochrony w formie monitorowania obiektów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 i 2022 roku część 4: Świadczenie usług zbrojnego konwojowania i przewozu gotówki oraz ochrony transportu wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 i 2022 roku

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: kliknij tutaj

artykuł nr 12

SPZ. 271.18.2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego do nowopowstającej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy ul. Zamkowej 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: kliknij tutaj

artykuł nr 13

SPZ.271.14.2020 - wspólny zakup energii elektrycznej dla: Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek organizacyjnych, Powiatu Piotrkowskiego, a także gmin powiatu: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład ww. gmin na podstawie zawartej umowy o wspólnym przeprowadzeniu przetargu

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: kliknij tutaj

artykuł nr 14

SPZ.271.13.2020 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadań: (Zadanie nr 1) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (Zadanie nr 2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego

artykuł nr 15

SPZ.271.15.2020-Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2021-2023

Link do przetargu: www.eib.com.pl/#Przetargi