artykuł nr 1

SPZ.271.22.2020 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego część 1: świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, ul. Farnej 8 i Zamurowej 11 część 2: świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (budynek a, b i c)

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa:

https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

artykuł nr 2

SPZ.271.28.2020 - Przetarg nieograniczony na...

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: kliknij tutaj
artykuł nr 3

SPZ.271.27.2020 - Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni zawodowych w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizacji projektu pt. "wysoka jakość kształcenia zawodowego w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim", współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach Działania XI. 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

artykuł nr 4

SPZ.271.26.2020 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: kliknij tutaj

artykuł nr 5

SPZ.271.24.2020 - Przetarg nieograniczony na koszenie Zbiornika Bugaj i Kąpieliska Słoneczko 2020

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: kliknij tutaj