artykuł nr 1

SPZ.271.21.2020 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP-poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: kliknij tutaj

artykuł nr 2

SPZ.271.20.2020 - Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, symulatorów obrabiarek cyfrowych wraz z szkoleniem oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni zawodowych w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizacji projektu pt. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania XI. 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: kliknij tutaj

artykuł nr 3

SPZ.271.19.2020 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli, uczestników projektu "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim".

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: kliknij tutaj

artykuł nr 4

SPZ.271.17.2020 Przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: kliknij tutaj

artykuł nr 5

SPZ.271.16.2020 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na świadczenie usług ochroniarskich dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 i 2022 roku część 1: Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w 2021 i 2022 roku część 2: Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 w 2021 i 2022 roku część 3: Świadczenie usług w zakresie ochrony w formie monitorowania obiektów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 i 2022 roku część 4: Świadczenie usług zbrojnego konwojowania i przewozu gotówki oraz ochrony transportu wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 i 2022 roku

Link do strony na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: kliknij tutaj

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018