artykuł nr 1

SPZ.271.7.2020 - Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym ul. Staszica w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica"

Załączniki:
link do platformy zakupowej 11 KB
artykuł nr 2

SPZ.271.6.2020 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziornej w ramach zadania: "Budowa pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną"

artykuł nr 3

SPZ.271.5.2020 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 9KDL: "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego / ul. Wierzejskiej"

artykuł nr 4

SPZ.271.4.2020 - Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej (w zakresie parteru i I piętra) w SP Nr 5 przy ul. Jerozolimskiej 73 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach inwestycji "Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Nr 5"

Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod poniższym linkiem 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/322504

artykuł nr 5

SPZ.271.3.2020 - Przetarg nieograniczony na dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego - zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim na terenie zespołu szkół ponadpodstawowych nr 5 przy ul. Leonarda 12/14

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018