artykuł nr 1

Usługi udzielania kredytu 2019S 013-026424 - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta w 2019 r.

Załączniki:
Ogłoszenie 94 KB
artykuł nr 2

Usługi ubezpieczeniowe 2019S 013-026424 - Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz członków ich rodzin

Załączniki:
Ogłoszenie 95 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018