artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2019