artykuł nr 1

SPZ.271.49.2019 - Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim (II etap)

artykuł nr 2

SPZ.271.41.2019 Przetarg nieograniczony na: Wykoszenie roślinności ze zbiornika wodnego Bugaj oraz kąpieliska Słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

SPZ.46.2019 - Przetarg nieograniczony na: modernizację boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, przebudowa boiska z nawierzchnią asfaltową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno - sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa 3 punktów oświetlenia, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3

artykuł nr 4

SPZ.271.44.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę zjazdu do posesji przy ulicy Twardosławickiej 17 w Piotrkowie Trybunalskim, dz. nr ewid. 167/1, obręb 0025, jed. ewid. 106201_1

artykuł nr 5

SPZ.42.2019 - Przetarg nieograniczony na "Budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1522E w M. Piotrków Trybunalski, ul. Wierzejska" do dz. nr ewid. 13/6, obręb 0045, jedn. ewid. 106201_1