artykuł nr 1

SPZ.271.44.2018 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2019 r. dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK

artykuł nr 3

SPZ.271.40.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę układu komunikacyjnegou zbiegu ul. Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernikaw Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

SPZ.271.39.2018 Harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 5

SPZ.271.41.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim