artykuł nr 16

SPZ.271.26.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK (rejestry, metadane, przetworzenie zasobu) dla obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 17

SPZ.271.23.2018 - przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku do kwoty 59.600.000 PLN włącznie

artykuł nr 18

SPZ.271.27.2018 - przetarg nieograniczony na: przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei

artykuł nr 19

SPZ.271.24.2018 - Przetarg nieograniczony na część I: budowę oświetlenia ulicznego ul. Wysokiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Topolowej w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego", część II: budowę bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and ride" przy SP Nr 3

artykuł nr 20

SPZ.271.25.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Cmentarnej - etap II przebudowy - nasadzenia drzew

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018