artykuł nr 11

SPZ.271.33.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ul.: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

SPZ.271.31.2018 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz utrzymania porządku na terenach przyległych do tych budynków

artykuł nr 13

SPZ.271.30.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowęul. Broniewskiego w Piotrkowe Trybunalskim - etap I (zieleń)

artykuł nr 14

SPZ.271.28.2018 - przetarg nieograniczony na "Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej modernizacji systemu ciepłowniczego"

artykuł nr 15

SPZ.271.29.2018 - budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna - ul. Koralowa

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018