artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na całodobowe, interwencyjne usuwanie padłych zwierząt lub ich części z pasów drogowych i innych terenów stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (w granicach administracyjnych Miasta)

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury.