artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na dostawę paliwa do pojazdów służbowych

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż 1 szt. ławeczki z możliwością odtwarzania muzyki

artykuł nr 3

Postępowanie na dostawę jednego, fabrycznie nowego samochodu 5 osobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Postępowanie na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 5, ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim