artykuł nr 16

Postepowanie na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 6 miesięcy

artykuł nr 17

Zapytanie ofertowe na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu 7 osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 18

Zapytanie ofertowe dot. opracowania koncepcji projektowych rozbudowy hali sportowo-widowiskowej Relax przy ul. Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Zapytanie ofertowe dot. dostawy wraz z montażem zestawu nagłaśniającego do sali nr 1 w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10

artykuł nr 20

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na sporządzenie operatów szacunkowych gruntów Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze