artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

artykuł nr 3

Informacja o wyniku postępowania dot. opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy miejsc postojowych na terenie działek nr ewid. 79/2 i 79/1 obręb 21 w Piotrkowie Trybunalskim dla przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja terenów Podzamcza - ,,Młode Stare Miasto,, w Piotrkowie Trybunalskim wraz z określeniem szacunkowych kosztów prac projektowych i robot budowlanych

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 5

Postępowanie na kompleksową obsługę techniczną koncertów oraz organizacja wydarzeń towarzyszących w ramach Imienin PIOTRKÓW 2016 r.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze