artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek organizacyjnych oraz członków ich rodzin na lata 2016-2019

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na termomodernizację oraz roboty remontowe budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 w ramach zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na rozbudowę sieci ciepłowniczej przy pl. Kościuszki w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na wykonanie odcinków sieci ciepłowniczej w ulicy Broniewskiego oraz odcinka kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim