artykuł nr 1

Zapytanie o cenę w/s zarządzania nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzania nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność Miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta

artykuł nr 2

Zapytanie o cenę w/s zarządzania nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzania nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność Miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta