artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ulicy Słowackiego ze skrzyżowaniem z Al. Kopernika ok 350 m wraz z przebudową/ budową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 3

Przetarg na budowę/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej

artykuł nr 4

Przetarg na rozbudowę sieci monitoringu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Przetarg na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim - etap II i III Nr ogłoszenia 136808-2015