artykuł nr 11

Postępowanie na Cyklodrom - plac zabaw dla dorosłych i dla dzieci

artykuł nr 12

Postępowanie na wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2015 r.

artykuł nr 13

Postępowanie na budowę osiedlowego kącika rekreacyjno - zabawowego dla dużych i małych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Postępowanie na przebudowę istniejącego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Daniłowskiego 3 w ramach zadania Modernizacja Boiska przy Szkole Podstawowej nr 2

artykuł nr 15

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - kontrakt nr I (prace uzupełniające) w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Modernizacja obejmuje remont obiektów, dostawę urządzeń i ich montaż, dostawę wyposażenia i jego instalację w podziale na trzy zadania

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 282 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź na pytania wykonawców 205 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki 668 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 20 208 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 19 238 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 18 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 17 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 15 31 MB
Załacznik 14 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik 13 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 10 22 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 9 33 MB
Załącznik 8 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 7 15 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 6 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 5 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 4 977 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 2 360 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 1 A 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór umowy 247 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 428 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str. 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie 130 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer