artykuł nr 11

Postępowanie na Cyklodrom - plac zabaw dla dorosłych i dla dzieci

artykuł nr 12

Postępowanie na wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2015 r.

artykuł nr 13

Postępowanie na budowę osiedlowego kącika rekreacyjno - zabawowego dla dużych i małych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Postępowanie na przebudowę istniejącego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Daniłowskiego 3 w ramach zadania Modernizacja Boiska przy Szkole Podstawowej nr 2

artykuł nr 15

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - kontrakt nr I (prace uzupełniające) w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Modernizacja obejmuje remont obiektów, dostawę urządzeń i ich montaż, dostawę wyposażenia i jego instalację w podziale na trzy zadania