artykuł nr 6

Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej

artykuł nr 7

Postępowanie na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku do kwoty 8.400.000,00 PLN włącznie

artykuł nr 8

Postępowanie na wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2015 r.

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty 370 KB
Załączniki 21 KB
Wzór umowy 43 KB
SIWZ - 1 str. 100 KB
SIWZ 264 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 9

Postępowanie na modernizację istniejącego placu zabaw w tym wykonanie siłowni plenerowej na działce o numerze ewidencyjnym 144:4, obręb 20 przy ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim, wg dokumentacji projektowej

artykuł nr 10

Postępowanie ma rozbudowę i przebudowę ulicy Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną