artykuł nr 16

Zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe, polegające na wykonaniu w granicach pasa drogowego, zakresu robót sanitarnych wg dostarczonego projektu przez właścicieli działek o nr 60-1, 60-2, 60-3, 60-4, w ramach projektu pn.: TRAKT WIELU KULTUR - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego etap II - Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu MB
artykuł nr 17

Zamówienie z wolnej ręki na organizację imprezy plenerowej pod nazwą ,,Dni Miasta - Imieniny Piotrków'' w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 881 KB
artykuł nr 18

Zamówienie z wolnej ręki na organizację imprezy kulturalnej pod nazwą ,,Dni Miasta'' w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 823 KB