artykuł nr 6

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, polegających m. in. na 1. Rekonstrukcji narożników w elewacji wschodniej budynku Zamku - 2 szt. 2. Wymianie i uzupełnieniu okuć okiennych i drzwiowych, 3. Dodatkowych pracach konserwatorskich na ścianach i sklepieniu zejścia do piwnicy Zamku Królewskiego, w związku z realizacją zad. pn.: Remont konserwatorsko-budowlany budynku Muzeum Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskich w ramach projektu pn. TRAKT WIELU KULTUR - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego etap II.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 297 KB
artykuł nr 7

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych wymienionych w protokołach konieczności nr 22-23 z 14.05.2014 r., nr 24-30 26.06.2014 r. w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków projekt pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiący część programu operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 95 KB
artykuł nr 8

Zamówienie z wolnej ręki na: za zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji umowy na zaplanowanie, przygotowanie i realizację spójnych działań informacyjno-komunikacyjnych oraz promujących projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego część programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wspólnotowej Pomocy Strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS 01.01.00-00-003 07

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 704 KB
artykuł nr 9

Zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe polegające m.in. na: wykonaniu dodatkowego okna w pomieszczeniu wejściowym do przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC''

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu MB
artykuł nr 10

Zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe polegające m.in.: 1) Wzmocnienie nadproży kamiennych na elewacji zachodniej - 3 szt.; 2)Uzupełnienie narożnika południowo - zachodniego płytami z piaskowca - 115 m2 dla zadania pn. ,,Remont konserwatorsko - budowlany budynku Muzeum Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim'' w ramach projektu pn.: TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ETAP II

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu MB