artykuł nr 21

Postępowanie na usługę transportową 50 osób do Częstochowy i Tarnowskich Gór w dniu 23 października 2014 r.

artykuł nr 22

Postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy.

artykuł nr 23

Postępowanie na zakup 600 sztuk mikroczipów przeznaczonych do znakowania psów i dostawę do siedziby Kupującego.

artykuł nr 24

Postępowanie w/s naboru na Asystenta ds. rekrutacji, promocji i sprawozdawczości w związku z realizacją projektu ''e-Rodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion"

artykuł nr 25

Postępowanie na wykonanie, dostawę i montaż (na ścianach budynków) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 3 szt. tablic pamiątkowych z blachy mosiężnej wg załączonych wzorów w związku z realizacją n/w zadań inwestycyjnych: 1. ,,Remont konserwatorsko-budowalany budynku Muzeum/Zamku Królewskiego przy Placu Zamkowym 4" w Piotrkowie Trybunalskim,2. ,,Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Piotrkowie Trybunalskim",3. ,,Przebudowa ulicy Starowarszawskiej wraz z przebudową mostu oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz Przebudowa ulicy Farnej w Piotrkowie Trybunalskim",w ramach projektu ,,TRAKT WIELU KULTUR - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II".

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze