artykuł nr 1

Postępowanie na świadczenie usługi pn.: Monitoring składowiska odpadów w Dołach Brzeskich w fazie poeksploatacyjnej

artykuł nr 2

Postępowanie na wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa i telefoniczna) w pomieszczeniach Straż Miejska w budynku ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych w 2015 roku dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Postępowanie na wykonywanie i sukcesywne dostawy pieczątek w 2015 roku dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wg wykazów stanowiących załączniki Nr 1,2,3 i 4

artykuł nr 5

Postępowanie na usługę utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach niezagospodarowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze