artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań inwestycyjnych w Piotrkowie Trybunalskim (ciepłociągi)

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Starowarszawskiej wraz z przebudową mostu oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu ,,TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - ETAP II''

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 747 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
PZT Starowarszawska 834 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wykonawczy branży mostowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 834 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 580 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja 12 725 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja 11 882 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja 10 (zip) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja 9 (zip) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja 8 (zip) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja 7 (zip) 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja 6 (zip) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja 5 (zip) 31 MB
Dokumentacja 4 (zip) 24 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja 3 (zip) 39 MB
Dokumentacja 2 (zip) 31 MB
Dokumentacja 1 (zip) 20 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowa specyfikacja techniczna 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis przedmiotu zamówienia 608 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 860 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str. 351 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 361 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej kobiet