artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań inwestycyjnych w Piotrkowie Trybunalskim (ciepłociągi)

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Starowarszawskiej wraz z przebudową mostu oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu ,,TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - ETAP II''

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej kobiet