artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. ,,Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej''

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie: zjazdy, chodniki, miejsca postojowe (parkingi), droga wewnętrzna (łącznik), ścieżka rowerowa

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14 A wraz z podłączeniem do MSC''

artykuł nr 25

Przygotowanie i realizacja spójnych działań informacyjno - komunikacyjnych oraz promujących Projekt pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim''