artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej kobiet

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Dębowej wraz z budową / przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania: ,,Budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokumentacja techniczna''

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót remontowych i termomodernizacyjnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ,,Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie''

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 6 miesięcy

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Regatowej na odc. od ul. Jeziornej do ul. Zawiłej o długości ok. 170 m w ramach zadania pn. ,,Budowa wodociągu w ul. Regatowej''