artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ulicy P.O.W. do ulicy Toruńskiej ok. 470 m wraz z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei (na odc. od ul. Hutniczej do połączenia z istniejącym kanałem w ul. Okrzei powyżej ul. Stalowej) i w ul. Hutniczej (na odc. od ul. Okrzei do ul. 1-go Maja) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ,,Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Okrzei (od ul. Stalowej do ul. Hutniczej) - Dokumentacji technicznej''

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i adaptacji budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - dokumentacja techniczna''

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na budowę węzła cieplnego w ZSP nr 6 wraz z podłączeniem do msc w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na zaplanowanie, przygotowanie i realizację spójnych działań informacyjno-komunikacyjnych oraz promujących Projekt pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim''