artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Zamurowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb Urzędu Miasta w ramach zadania pn.: ,,TRAKT WIELU KULTUR - ETAP III''

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26''

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,Budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja''

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę z rozbudową Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic i niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim