artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalski - etap II i III

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na stworzenie zaawansowanego technologicznie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w wybranych jednostkach realizujących zadania Miasta wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury oraz udostępnienie nowych usług dostępnych online za pośrednictwem platformy e-PUAP w ramach projektu "Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim"