artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 548 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 8 512 KB
Załączniki do odpowiedzi na pytania wykonawców MB
UWAGA - Zmiana terminów 196 KB
UWAGA - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 226 KB
Aktualna dokumentacja teletechniczna (zip) MB
Uzupełnienie dokumentacji branży sanitarnej (zip) MB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 7 345 KB
UWAGA - Zmiana terminów 327 KB
UWAGA - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 242 KB
Dokumentacja 7 429 KB
Dokumentacja 6 220 KB
Dokumentacja 5 73 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 6 MB
Dokumentacja 4 105 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 5 712 KB
Dokumentacja teleinformatyczna - AKTUALNA (zip) MB
UWAGA - Zmiana terminów 336 KB
UWAGA - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 242 KB
Zestawienie materiałów w działach 453 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 4 507 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 3 367 KB
Dokumentacja 3 105 KB
Dokumentacja 2 (zip) MB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 254 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców 1 MB
Przedmiar techniczny (zip) 443 KB
UWAGA - Zmiana terminów 265 KB
Specyfikacja techniczna (zip) MB
Dokumentacja 1 (zip) MB
Projekt wykonawczy - instalacja sanitarna (zip) MB
Projekt wykonawczy - branża architektoniczna (zip) 11 MB
Projekt wykonawczy - branża elektryczna (zip) MB
Istotne postanowienia umowy 401 KB
SIWZ 847 KB
SIWZ - 1 str. 126 KB
Ogłoszenie o przetargu 763 KB
artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na rewaloryzację zabytkowego Parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

obrazek
artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

obrazek
artykuł nr 14

Licytacja elektroniczna na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na wykonanie: Część I - Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła'' przy SP Nr 8 zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 105, obręb 22 wg dokumentacji projektowej dołączonej przez zamawiającego. Część II - Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła'' przy SP NR 3 zlokalizowanego przy ul. Wysokiej 28/38 w Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 460